DDS-CAD Building – Do rezultatov v zelo kratkem času

Modul DDS-CAD Building je namenjen kreiranju zgradbe v katero bomo kasneje sprojektirali vse tipe inštalacij. Zgradbo lahko naredimo tako, da za podlago v DDS-CAD uvozimo tlorise ali skice v različnih formatih (DXF, DWG, PDF, JPG, BMP, itd.) ali pa zgradbo izdelamo od začetka brez podlage. Model zgradbe vsebuje sobe, tla, strope, okna, strešna okna, vrata, strehe, foto-napetostno opremo,… DDS-CAD nam na podlagi takega modela omogoča učinkovito projektiranje in različne izračune. 2D načrti tako s pomočjo realnih podatkov postanejo 3D model zgradbe v krajšem času kot z konvencionalnimi metodami.

V primeru uvoza podlage zna program sam prepoznati tla, streho, stene, sobe, okna, vrata, površine in prostore. Na podlagi teh podatkov lahko DDS-CAD izvaja obširne izračune in simulacije. Uporabnik se lahko poljubno sprehaja po 3D modelu zgradbe in tako preverja pravilnost modela, simulira različne rešitve ali model pokaže stranki.

 

DDS-CAD je odlično marketinško in tehnično orodje

Program lahko izkoristimo kot odlično marketinško orodje in kot odlično tehnično orodje. Z DDS-CAD-om lahko hitro izvedemo različne izračune, kot so izračun toplotne prevodnosti, izračun toplotnih obremenitev, izračun talnega ogrevanja, izračun padca tlakov in druge. Seveda so za vse tri module (Electrical, Sanitary&Heating, Ventilation) na voljo tudi specialni moduli. Rezultate lahko grafično simuliramo in preverimo preden dejansko začnemo delo na terenu.

 

V minutah namesto v dneh

Svetovni standard, ki zajema celotno AEC industrijo v različnih panogah je buildingSMART standard (IFC koncept). Za DDS-CAD uporabnike ima ta standard izredno vrednost. Iz certificiranih programov za arhitekturo, kot je denimo ArchiCAD, lahko prenesemo v DDS-CAD kompleten model zgradbe. Na tak model  nato dodamo želene inštalacije in izvedemo želene izračune. Ker je standard za izmenjavo podatkov dvosmeren, lahko model zopet prenesemo v program za arhitekturo, kjer arhitekti takoj preučijo na novo definirana tla, izračune toplotnih izgub, izračune toplotnih potreb in prezračevanje.

S klikom na rešetko odpadnega zraka arhitekt takoj vidi proizvajalca rešetke, tehnične podatke rešetke in izračunane podatke, kot so pretok zraka in padec tlaka.

 

Vrednost in učinkovitost

Na tipičnih projektih za AEC industrijo so povečanja stroškov predvsem posledica sprememb v fazi izvedbe. Dokumentacija se večkrat kopira in prenaša med različnimi strokovnimi skupinami v obliki 2D skic, shem, načrtov, tabel,… razumljivo je, da so posledica napake. Napake prinesejo slabšo kvaliteto izvedbe, zamude  izvedbenih rokov teh višje stroške od načrtovanih.

DDS-CAD je 3D orodje za projektiranje elektro in strojnih inštalacij z integriranimi izračuni, ter podporo IFC formata. Na kratko DDS-CAD je inteligentno orodje s katerim celotna ekipa projektantov različnih strok zmanjša število napak in rizikov. To pomeni, da so procesi dela optimizirani, inštalacije so simulirane, preverjene in ovrednotene pred dejansko izvedbo.