DDS-CAD Electrical je hiter, učinkovit in zmogljiv

Programski modul DDS-CAD Electrical vsebuje najširši nabor funkcionalnosti, dostopen na trgu danes. Z modulom za elektroinštalacije lahko sprojektiramo: inštalacije za moč, domofon, razsvetljavo, podatkovno mrežo, požarni alarm, varnostni alarm, telefon, KNX inštalacije, avdio/video inštalacije, inštalacije za ozvočenje. To pomeni, da lahko z enim programskim orodjem sprojektiramo vse električne inštalacije, pripravimo dokumentacijo, zmanjšamo število napak pri projektiranju, zagotovimo koordinacijo med različnimi tipi elektroinštalacij in zvišamo nivo produktivnosti.

 

Integrirano izračunavanje

Projektiranje s pomočjo integriranega izračunavanja, ki je na razpolago v modulu elektroinštalacij, nam zagotavlja: pravilnost sprojektiranih podatkov, povečanje produktivnosti in zmanjšanje napak v primeru uvoza ali izvoza podatkov iz drugih programov. Modul DDS-CAD Elektroinštalacije vsebuje izračun dimenzije kabla, detekcijo kratkega stika, ter orodje za izračun števila in lokacije svetlobnih teles v prostoru. V primeru zahtevnejših svetlobnih analiz omogoča DDS-CAD izračun svetlobnih parametrov s programskima orodjema Dialux ali Relux.

 

Integrirana detekcija trka med moduli (»Collision detection«)

Funkcionalnost detekcije trka omogoča koordinacijo projektiranja med skupinami, ki izvajajo elektroinštalacije, inštalacije za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in vodovod v zgradbah. Funkcionalnost omogoča, da se že v fazi projektiranja izognemo kasnejšim popravilom na objektu, omogoča zmanjšanje števila napak in znižanje projektnega tveganja. Dobra koordinacija v fazi projektiranja pomeni, da več stvari lahko izdelamo že pred prihodom na objekt za nižjo ceno in boljšo kvaliteto, skratka omogoča boljše projektiranje.

 

Vizualizacija in možnost predstavitve

Program omogoča, da model, ki smo ga sprojektirali, vidimo preden ga začnemo graditi. Za vizualizacijo skrbijo napredna »rendering« in animacijska orodja. Ta orodja omogočajo ovrednotenje inženiringa in pregled konstrukcij že v fazi projektiranja. Vizualizacija in možnost predstavitev zagotavlja lažjo komunikacijo s stranko in manj nejasnosti med stranko in izvajalcem ali projektantom. 

 

 


Projektna dokumentacija

S programom DDS-CAD lahko kreiramo 2D risbe, 3D vizualizacijo, elektro načrte, terminske plane, količine elementov ali materiala, sezname revizij, sezname risb…

Program omogoča kreiranje inteligentnih »layer-jev«, ki omogočajo, da iz modela izločimo 2D risbe ali 3D vizualizacijo za posamezne strokovne ekipe. Primer: iz modela pripravimo 2D risbe ali 3D vizualizacijo za elektro ekipo, na katerih prikažemo razsvetljavo, alarmni sistem in KNX inštalacije. Sprememba na poljubnem »layer-ju« vpliva na cel model, zato to spremembo ni potrebno vnašati tudi na drugih »layer-jih«.

 


Avtomatski seznami količin (»BOQ - Bills of Quantity«)

Ena od ključnih prednosti modeliranja je dejstvo, da poleg 2D risb in 3D vizualizacij, ki jih lahko kreiramo, lahko avtomatsko kreiramo tudi baze podatkov v katerih se nahajajo elementi modela in njihove količine. S pomočjo teh seznamov lahko naredimo ocene stroškov in terminske plane.

Ročno ocenjevanja količin materiala ni več potrebno in zato se izognemo tveganju napake pri ročni oceni količin.

 

 

 

Široka izbira formatov za uvoz in izvoz datotek (»Import Formats«, »Export Formats«)

V DDS-CAD Electrical lahko uvozimo DWG, DXF, BMP formate in napredni IFC model.

Izvozimo lahko DWG, DXF, DWF, SVF formate in napredni IFC model. Različne grafike lahko izvozimo v BMP, TIFF in WMF formate. Datoteke z vizualizacijo in animacijo izvozimo v format, ki ga odpremo s QuickTime Player-jem. Različne sezname materialov in količin lahko izvozimo v TXT, Excel ali PDF formate.

 

 

Objektno orientiran program

Ko projektiramo s tradicionalnim CAD orodjem rišemo črte ter pišemo tekst in poizkušamo na ta način čim boljše predstaviti zgradbo in elektro načrte. Z DDS-CAD Electrical ne delamo s »primitivnimi« simboli ampak z realnimi simboli.

Primer: V zgradbo dodamo novo sobo. Izberemo orodje »Room« in določimo zunanje dimenzije sobe in lokacijo. Program zidove, tla in strop kreira avtomatsko. Ko sobi dodajamo elektro elemente, program ve na kakšno višino inštalirati vtičnice in stikala, da se višine vtičnic in stikal ujemajo z drugimi v zgradbi. Ti električni elementi niso samo simboli ampak so inteligentni simboli, imajo 2D in 3D komponento ter vsebujejo vse potrebne tehnične podatke.

 

Več-uporabniško projektno okolje (»Multi-User«)

Na MEP projektih pogosto sodeluje večje število projektnih ekip, ki hkrati delajo na istem modelu. DDS-CAD omogoča, da tvojo zadnjo verzijo, takoj vidijo tudi drugi. Na ta način se ustvari preprosta koordinacija projektiranja, ki zagotavlja povečanje učinkovitosti in produktivnosti ter zmanjšanje napak in stroškov.