Inteligentno BIM/CAD jedro

 • Inteligentno BIM/CAD jedro, ki je lasten razvoj podjetja DDS
 • Grafični vmesnik, ki deluje na operacijskem sistemu Windows XP in vsemi novejšimi (tudi 64-bit)
 • Mrežna različica in možnost več-uporabniškega dela (»Multi-user«)
 • Inteligentni meniji, enostavna povečava (»Zoom«),…
 • Možnost neomejenega števila modelov hkrati odprtih v oknih, predstavitve in pogledi 2D, 3D, povečave (»Zoom«), …
 • Projektni menedžer za vse module programa z integriranimi avtomatskimi funkcijami
 • Nastavljivo avtomatsko shranjevanje projekta ali modela
 • IFC 2x3, DXF/DWG, PDF uvoz in izvoz vključno z inteligentno prepoznavo simbolov (»Click & Learn«)
 • Možnost tiskanja segmentov konstrukcij ali modelov v 2D in 3D
 • Obsežne funkcije urejanja
 • Funkcije tiskanja z nastavljivimi vrati (»Configurable port«)
 • Inteligentni seznami količin (»Bills Of Quantity«), ki jih lahko grupiramo
 • Orodja za izračune (»Calculations«) z možnostjo izvoza v Excel ali Word

 

Inteligenten 3D model zgradbe

 • Dizajniranje in planiranje zgradb z inteligentnimi elementi za zgradbe
 • 3D »rendering« in druga orodja za vizualizacijo
 • Avtomatska administracija »layer-jev« za vse module
 • Avtomatsko in nastavljivo označevanje sob, avtomatsko dimenzioniranje
 • Inteligentna konstrukcija stropa, strehe, strešnih oken, foto-napetostnih modulov, …
 • Detekcija trka (»Collision detection«) med vsemi moduli
 • Inteligentno načrtovanje vseh udeleženih pri projektu
 • Možnost definiranja sekcij in pogledov za predstavitve
 • Orodja za izračune (»Calculations«) prostornin, površin, strehe in strešnih oken

 

Načrtovanje elektroinštalacij

 • Kompletni 2D in 3D elektro načrti za vse vrste elektro inštalacij
 • Nizka napetost, KNX sistem, razsvetljava, domofon, avdio/video, podatkovna mreža, antena, požarni alarm, varnostni alarm, telefon, ozvočenje, ...
 • Načrtovanje inštalacijskih kanalov in polic, načrtovanje montaže in dimenzioniranje
 • Orodje za izračun števila in lokacije svetlobnih teles v prostoru, v primeruzahtevnejših svetlobnih analiz omogoča DDS-CAD izračun svetlobnih parametrov s programskima orodjema DIALux ali Relux
 • Načrtovanje zemeljskega ozemljila, izenačitve potencialov in strelovoda
 • Integrirana generična baza elementov
 • Inteligentni tokokrogi z izbiro ustreznih elektro elementov
 • Avtomatski nadzor dolžine kabla glede na padec napetosti
 • Funkcija podčrtavanja nepovezanih električnih elementov
 • Možnost nastavitve avtomatskega povezovanja elementov in kablov,označevanje in komentiranje tokokrogov
 • Posodobitev vseh načrtov z avtomatsko izmenjavo podatkov med modelom in podatkovno bazo stikalne plošče (»Switchboard«)

Avtomatske funkcije pri načrtovanju elektroinštalacij

 • Sprememba na načrtu avtomatsko posodobi vse načrte, na katere ta sprememba vpliva
 • Možnost spreminjanja pogleda elektro načrta (2D/3D) in avtomatsko dimenzioniranje
 • Avtomatsko kreiranje vseh pogledov (frontalni, stranjski, 3D), načrt prebojev
 • Načrtovanje shem tokokrogov, shem povezav, shem kablov in shem sponk
 • Sheme KNX sistemov, PLK sheme, avtomatsko polaganje PLK vhodov in izhodov, sheme podatkovnih mrež
 • Obsežna baza inteligentnih simbolov s tehničnimi podatki
 • Inteligentno izbiranje in dimenzioniranje tokokrogov
 • Fleksibilno definiranje posameznih listov v načrtu in tokokrogov z inteligentnim uporabniškim konfiguratorjem
 • Dinamično preverjanje dolžine kabla glede na padec napetosti
 • Avtomatsko oštevilčevanje komponent, spončnih letev in sponk z komentarjem in opisom
 • Avtomatska zaščita podvajanja komponent, kontaktov in sponk