Projektiranje in dokumentiranje inštalacij za ogrevanje, vodovod in kanalizacijo

DDS-CAD Sanitary & Heating je profesionalen modul za načrtovanje, izdelavo, in nadzor sistemov ogrevanja, vodovoda in kanalizacije. Visok nivo sistemske inteligence in logičen uporabniški vmesnik naredita modul DDS-CAD Sanitary & Heating za odlično načrtovalsko orodje, ki ga uporabljajo tako specializirani projektni biroji kot tudi izvajalci, obrtniki ter upravljavci objektov.

 

 

DDS-CAD nam ponuja inteligentno objektno-orientirano projektiranje in modeliranje zgradb. Ti prijemi nam omogočajo bistveno povečanje produktivnosti. Program bazira na CAD/BIM jedru, ki je produkt lastnega razvoja in lahko uvozi DWG/DXF, PDF ter IFC formate. DDS-CAD je namenjen več-področnemu načrtovanju in dizajniranju. Funkcija naprednega povezovanja objektov omogoča hiter in enostaven razvoj sistemov ogrevanja, vodovoda in kanalizacije. 


Napredno 3D modeliranje, ki omogoča avtomatizacijo funkcij

Z DDS-CAD-om ustvarimo inteligenten 3D model, ki nam omogoča večje število avtomatskih funkcij. Funkcije, kot so avtomatsko dimenzioniranje, izračun količin, izračun toplotnih obremenitev, izračun padcev tlakov, naredijo program kot učinkovito in produktivno orodje, ki zmanjšuje stroške in napake. Vsi integrirani izračuni nam predstavljajo jasne in obširne informacije, ki jih lahko urejamo in natisnemo. Te informacije predstavljajo bistveno orodje za profesionalno projektiranje.

 

 

Izčrpna projektna dokumentacija

DDS-CAD nam omogoča kreiranje 2D načrtov in 3D vizualizacij, sheme cevnih inštalacij, sezname količin, terminske plane in druga orodja projektnega vodenja, kot so revizijski seznam, seznam načrtov, distribucijski seznam, …

 

 

 

 

 

Objektno orientiran program

Ko projektiramo s tradicionalnim CAD orodjem rišemo črte ter pišemo tekst in poizkušamo na ta način čim boljše predstaviti zgradbo in elektro načrte. Z DDS-CAD Electrical ne delamo s »primitivnimi« simboli ampak z realnimi simboli.

Primer: V zgradbo dodamo novo sobo. Izberemo orodje »Room« in določimo zunanje dimenzije sobe in lokacijo. Program zidove, tla in strop kreira avtomatsko. Ko sobi dodajamo elektro elemente, program ve na kakšno višino inštalirati vtičnice in stikala, da se višine vtičnic in stikal ujemajo z drugimi v zgradbi. Ti električni elementi niso samo simboli ampak so inteligentni simboli, imajo 2D in 3D komponento ter vsebujejo vse potrebne tehnične podatke.

Več-uporabniško projektno okolje (»Multi-User«)

Na MEP projektih pogosto sodeluje večje število projektnih ekip, ki hkrati delajo na istem modelu. DDS-CAD omogoča, da tvojo zadnjo verzijo, takoj vidijo tudi drugi. Na ta način se ustvari preprosta koordinacija projektiranja, ki zagotavlja povečanje učinkovitosti in produktivnosti ter zmanjšanje napak in stroškov.