Primer dobre prakse: S pomočjo BIM projektiranja do optimalnih inštalacij

Nasproti sedeža podjetja Voortman Steel Machinery na Nizozemskem je bil v lanskem letu odprt sodoben »Experience Center«. V centru so javnosti predstavljene inovacije in dosežki podjetja Voortman. Na 2000 m2 površine center ponuja skoraj vse delujoče stroje podjetja. Demonstracijski center je opremljen s stroji, ki omogočajo demonstracijo izdelave jeklenih profilov, plošč in trakov ter obdelavo površin.  Center je namenjen tudi za organizacijo dogodkov za potencialne stranke, stranke, dobavitelje, sodelavce in druge.

 

dds cad ziva hisa bim 2SA user case 855x704

 

Prevod: Primož Tarle, Matija Rebolj

Besedilo: Lieke van Zuilekom

 

Celotne elektro in strojne inštalacije za demonstracijski center so bile projektirane in modelirane v MEP konzultantskem podjetju 2 Steps Ahead BV v BIM okolju, pravi lastnik podjetja Ruud Semmekrot. »Vse inženirske izračune vključno z detajlnim 3D modelom, ki je kasneje služil kot osnova za generiranje delavniških in gradbenih načrtov smo opravili s pomočjo DDS-CAD-a. Skozi celoten proces modeliranja, je podjetje 2 Steps Ahead, tesno sodelovalo s podjetjem Voortman Steelgroup. Voortman Steelgroup je izdelal arhitekturni in konstrukcijski model v katerega smo mi dodali vse MEP inštalacije«, je povedal Semmekrot. »Koncept inštalacij je predhodno zasnovalo podjetje DWA mi pa smo ta koncept optimizirali do končnega »price-performance« nivoja po željah naročnika. Na koncu so bile inštalacije izvedene na podlagi naše dokumentacije,« pravi Semmekrot.

 

BIM modeliranje, izračuni, priprava dokumentacije

Podjetje 2 Steps Ahead BV je projekt izdelalo z BIM orodjem DDS-CAD. »Na projektu nismo bili zadolženi le za izdelavo projektne dokumentacije temveč tudi za pripravo risb detajlov iz modela zgradbe. To je za nas predstavljalo dodaten izziv, vendar se je odločitev za DDS-CAD izkazala kot odlična za to nalogo. Poleg modeliranja program omogoča tudi pripravo klasičnih 2D načrtov, kot tudi integrirane izračune na podlagi ustvarjenega modela. Ko narediš spremembo v modelu lahko direktno izračunaš nove vrednosti in vidiš vpliv sprememb na izračune. Koncept, ki ga ponuja DDS-CAD: spremeni model in računsko preveri spremembo, ni samo edinstven na trgu BIM MEP orodji ampak se je izkazal kot odločilna prednost pri izračunih inštalacij v najkrajšem možnem času,« pravi Semmekrot.

Poseben izziv je predstavljalo dejstvo, da je »Experiance center« predelana industrijska zgradba, ki je ohranila prvotno konstrukcijo. »Prvi trije prečni prekati jeklene konstrukcije stare proizvodnje hale so se predelali v luksuzne pisarne. S tem smo pridobili možnost, da prostoru podamo novo, boljšo vrednost, hkrati pa je bil velik izziv umestiti instalacije znotraj starih konstrukcijskih gabaritov. Na trenutke je šlo tako na tesno, da smo izvedljivost preverjali z meritvami na lokaciji sami. Ves trud pa je bila poplačan z izvedbo brez ene napake, saj nam je BIM koncept omogočal sprotno preverjanje kolizij že v fazi projektiranja,« je poudaril Semmekrot.

 

dds cad ziva hisa bim 2SA user case 855x646

 

Sestava MEP sistema in njegova optimizacija

Sistema za ogrevanje in hlajenje demonstracijskega centra bazira na kombinaciji talnega ogrevanja/hlajenja in kanalskega sistema s pripravo zraka v centralnem klimatu z visoko indukcijskimi difuzorji razporejenimi po posameznih prostorih. Sistem priprave ogrevne/hladilne vode je štiri-cevni z večjim številom temperaturnih krogov. Regulacija udobja je conska na podlagi meritev temperatur in koncentracije CO2-ja po posameznih prostorih. Kot zanimivost pa smo za pripravo tople/hladne ogrevne vode izkoristili tudi agregat za hlajenje kladiva v demonstracijskem centru, ki lahko deluje tudi kot toplotna črpalka.

»V fazi projektiranja smo s pomočjo BIM koncepta, modeliranja z integriranimi izračuni, spremenili tako dimenzije, kot tudi trase kanalskega sistema glede na prvotni koncept, posledično spremenili pozicijo centralne klimatske naprave in pripadajočih elektro inštalacij. Tako smo dosegli najoptimalnejše delovanje sistema.«

»Naj povem, da so bile celotne MEP inštalacije zmodelirane na v naprej pripravljenem modelu zgradbe, ki ga je izdelalo podjetje Voortman staalbouw s pomočjo programskega orodja Revit. Izmenjava modelov je potekala gladko po v naprej dogovorjenih lastnostih IFC modelov. Kot dodatno jamstvo za nemoteno delo na skupnem OpenBIM modelu govori tudi dejstvo, da je DDS-CAD certificirano, MEP, IFC orodje,« razloži Semmekrot.

 

dds cad ziva hisa bim 2SA user case 855x561

 

BIM v prihodnosti

Semmerkot pričakuje, da bo v prihodnosti večina gradbenih podjetji pri gradnji izhajalo iz BIM modelov in s tem izkoriščala vse prednosti, ki jih ponuja detajlno izdelan informacijski model zgradbe. »V prihodnosti bodo vse zgradbe zgrajene dvakrat, od začetka do konca. Prvič virtualno, drugič pa realno, pri čemer ne bo več nepričakovanih dogodkov. Projektne napake in z njimi povezani dodatni stroški bodo zmanjšani na minimum. To so dobre novice za vse izvajalce gradbenih del in z njimi povezana podjetja, ki bodo imela dostop do BIM modelov zgradb. Korekten BIM model omogoča vzdrževanje zgradbe in optimizacijo z vzdrževanjem povezanih stroškov. Velik korak naprej,« poudarja Semmerkot.


Istočasno, Semmerkot poudarja, da v praksi vsa podjetja še niso pripravljena na ta korak. »Ljudje se veliko pogovarjajo o BIM-u namesto, da bi dejansko delali z njim«, pravi. »Obstajajo pa seveda že številna napredna podjetja, ki uporabljajo BIM na visoki stopnji.« Programska orodja, ki omogočajo modeliranje, izračune in pripravo dokumentacije so redka vendar tudi tu pričakuje velike spremembe. »Kombinacija teh programskih zmogljivosti ima velik potencial. Poleg popisov materialov in dokumentacije nam model omogoča tehnične izračune na podlagi modela. Implementacija sprememb je lahka. Ponovni izračuni se izvajajo avtomatsko in kot posledica so vidne spremembe v modelu. To nam preprečuje presenečenja med procesom gradnje. Zgodaj v začetnih fazah lahko optimiziramo model, zaradi česar bo stroški projekta nižji.«

 

dds cad ziva hisa bim 2SA user case 855x571

 

Vir: Tenbrinke.nl

 

Projekt:
Naročnik: Voortman Steelgroup
Arhitekt: BDC Ingenieurs en Architecten
Izvajalec gradbenih del: Voortman Staalbouw
Projektant inštalacij: DWA
Konzultantsko podjetje: 2 Steps Ahead BV
Izvajalec elektro inštalacij: Dijkink Elektra BV

Izvajalec strojnih inštalacij: JGM Installatietechniek BV